Štátne záverečné skúšky 2012 z predmetov:

 

§  BIOLÓGIA

§  DIDAKTIKA BIOLÓGIE + pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ

 

 

 

 

KOMISIA:

Predseda:       Doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD.

Členovia:        Doc. RNDr. Jozef Klembara, CSc.

                        RNDr. Anna Veselá,  CSc.

                        RNDr. Marta Cvíčelová, CSc.

 

 

 

30. máj 2012 (streda)   o 8.30 hod.,                  CH2-118    Prif UK BA

 

 

 

            Zoznam študentov:                                                  

 

  1. ABÍKOVÁ Monika               (Bi-Ge)                                  
  2. KMEČOVÁ Mária               (Bi-Ge)                                  
  3. KMEČOVÁ Mária                (Bi-Ge)                                  
  4. KUPČOVÁ Lucia                 (Bi-Ge)                                  
  5. SLÚKOVÁ Petra                  (Bi-Ge)          
  6. SOÓKIOVÁ Anna                (Bi-Ge)          
  7. TRUPPOVÁ Inez                 (Bi-Ge)          
  8. VEREŠOVÁ Soňa                (Bi-Ge)