Štátne záverečné skúšky 2012 z predmetov:

 

§  BIOLÓGIA

§  DIDAKTIKA BIOLÓGIE + pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ

 

 

 

KOMISIA:

Predseda:       Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD.

Členovia:        Doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc.

                        RNDr. Soňa Nagyová, PhD.

RNDr. Peter Štefánik, PhD.

 

 

1. 6. 2012 (piatok)        o 9.00 hod.,                  CH2-118    Prif UK BA

 

 

 

            Zoznam študentov:                                                  

 

  1. ČASNOCHOVÁ Marika      (Bi-Ge)                                  
  2. KYŠKOVÁ Elena                 (Bi-Ge)                                              
  3. PAŽITNÁ Lenka                  (Bi-Ch)                                                          
  4. ŠPONIAR Martin                 (Bi-Ch)                                              
  5. ŠTICHOVÁ Dominika         (Bi-Ch)
  6. KLUČKOVÁ Lenka                        (Bi-Ch)
  7. ŠIKUDOVÁ Ivana               (Bi-Ch)
  8. ŠARABOK Peter                  (Tv-Bi)