Rozpis na štátne záverečné skúšky (štátnice) z biológie a didaktiky biológie


 

PRVÝ TURNUS 2012:

Zadelenie podľa predsedov jednotlivých komisií:

doc. Beňuš

doc. Ušáková

prof. Halgoš

 

DRUHÝ TURNUS 2012:

Zadelenie podľa predsedov jednotlivých komisií:

doc. Beňuš

doc. Ušáková